Foto's Oostwold (gem. Leek)

Oostwold (gem. Leek), vroegere hervormde Margarethakerk, thans bewoond, 16-9-2018

Oostwold (gem. Leek),
vroegere hervormde Margarethakerk,
16-9-2018

Oostwold (gem. Leek), vroegere hervormde Margarethakerk, thans bewoond, 16-9-2018

Oostwold (gem. Leek),
vroegere hervormde Margarethakerk,
16-9-2018

Oostwold (gem. Leek), kerk, 16-8-2017

Oostwold (gem. Leek), kerk, 16-8-2017

Site Gert Hardeman

- -