Bemind, bewonderd, gevreesd, veracht

Söderberg in 'Dokter Glas'. De mens wil er niet alleen zijn, maar wil gezien worden. Een mens staat niet op zichzelf, kan uiteindelijk niet op zichzelf staan, maar heeft contact met de ander nodig. Het mensenkind heeft het nodig om bemind te worden. Voor elk kind en dus voor elke volwassene geldt dat het ervaren van liefde cruciaal is in de persoonlijke groei. Wie die liefde niet voldoende onvoorwaardelijk krijgt, zal ernaar op zoek gaan. Bijvoorbeeld door ergens in uit te blinken. Of door het te zeer tegemoetkomen aan de verlangens van de ander, ook ten koste van zichzelf. Het streven naar bewondering is in de plaats gekomen van het ontvangen van liefde. Als het ook met die bewondering niet wil vlotten, ontwikkelt zich zomaar een autoriteit die niet met zich laat sollen. Wie niet bemind en niet bewonderd wordt, zal zich doen gelden en wel zo dat er om hem of haar niet heen te komen is. Deze mens wordt gevreesd. Om zijn of haar oordeel of om de competitie die er van de tegenspeler wordt verlangd. Lukt het ten slotte ook niet gevreesd te worden, dan rest de verachting. Wie zichzelf veracht wil die verachting door de ander bevestigd zien. Want zelfs wie veracht wordt, wordt gezien. Zo is veracht te worden beter dan de huiveringwekkende leegte die dan nog rest.


- - -

Pagina geschreven 2-7-2022.