Religie(s)

Veel mensen weten niet echt raad met zichzelf. Door de tijd zijn religies hierin helpend gebleken. Religie kan steun bieden in het kader van een zelfbeeld, een wereldbeeld en een godsbeeld. Door de beelden die we ons scheppen verkrijgen we houvast. Dat helpt angst te beteugelen.

We proberen in het reine te komen met de eindigheid van het leven. En met de vele onzekerheden in ons bestaan. Want dichtbij of op afstand weten we dat ons leven en ons perspectief er in een willekeurige seconde totaal anders uit zullen kunnen zien. Onzekerheid raakt aan onze angsten. Daar spinnen onder andere verzekeringen garen bij. Maar ook religies ontstaan en ontwikkelen zich in het krachtenveld van ons omgaan met angst en onzekerheid. En waar religiositeit verloren gaat, kunnen hang naar het materiële, hobby's, sporten en sociale media de ontstane leemte opvullen en ons anders afleiden van onze vergankelijkheid.

Mensen zijn geneigd houvast vooral buiten zichzelf te zoeken. Je kunt je aan bezit vasthouden. Maar ook bezit heeft geen waarde in je laatste uur. De gezamenlijkheid van religie en andere sociale activiteiten zijn voor ons een anker. We houden ons vast aan elkaar. Maar we weten dat we ooit het houvast aan de medemens los moeten laten. Uiteindelijk zijn we existentieel alleen, zelfs als een medemens je hand vasthoudt in je laatste ademtocht. Geloof kan het laatste houvast worden dat je over blijft als het je niet lukt je aan de natuurlijke cyclus van geboren worden en sterven toe te vertrouwen.

- - -

Pagina geschreven 10-2-2019.