Sleep-juice?

Je hoort er enthousiaste verhalen over: Sleep-juice, om beter te slapen. Het drankje is gebaseerd op een niet meer gebruikt antihistaminicum doxylamine, dat sufheid als bijwerking had. Naar de uitwerking van Sleep-juice is geen onderzoek gedaan en het versuffende effect van doxylamine neemt al na een paar dagen gebruik af. Bijwerkingen als duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid en urineretentie zijn niet uit te sluiten, al wordt er maar weinig doxylamine in het middel verwerkt. Voor wie geen ervaring met het middel heeft: het gebruik is niet aan te raden.

Zie ook hier en hier.

Pagina geschreven 12-5-2015.

- -

trefw.: sleepjuice sleep-juice, sleep juice, doxylamine, bijwerking, sufheid, duizeligheid, slaapproblemen