Zingeving en (on)geloof

Ik heb de indruk dat we als mensen, voor we aan een leven beginnen, met het oog op bepaalde levenslessen, een soort van script schrijven, waarin de structuur van het komende leven min of meer wordt vastgelegd. Misschien is het zo dat we door meerdere levens heen de noodzakelijke lessen leren om uiteindelijk te kunnen terugkeren in de 'goddelijke' bron waaruit we zijn voortgekomen.

1. Geloven, een tussentijdse plaatsbepaling

2. Van ik naar wij

3. Levenslessen

4. Op speciale missie

5. Zes jaar later

6. Acht jaar later

7. Een glimp, 2020

8. Advent 2020


Marie, een stervensproces

Gedoemd verloren te gaan?

Goed en kwaad, inlevingsvermogen en eigen tekorten

Goed, kwaad en vergeving

Als een terriër!

De bijbel in gewone taal, info

Zie voor zingevingsitems ook mijn weblogs, bijvoorbeeld hier en (nieuwer) mijn gedachtekronkels, bijvoorbeeld hier.

Kerkelijke feesten, gedachten en verhalen

Derdewereldproject: interviews Marijke Zaalberg

Oudere stukken zingeving

Site Gert Hardeman

-